Nikde inde nenájdete takú širokú škálu zábavy a aktivít, ako práve Za 7 horami.

Najkrajšie ľudové rozprávky v podaní bábkohercov z celého Slovenska a množstvo doplnkových aktivít na viacerých miestach Liptova naraz a to všetko úplne zadarmo! Rozprávky sú pre deti aj rodičov korením života a v dnešnej dobe, viac ako kedykoľvek predtým, je dôležité pripomínať si, že dobro by malo víťaziť nad zlom, že láska premôže nenávisť a že vytrvalosť ruže prináša. Zameriavame sa predovšetkým na deti vo veku 3-12 rokov, pre ktoré projektujeme aj väčšinu aktivít. Popri bábkových rozprávkach venujeme veľkú pozornosť aj vzdelávaniu, ochrane ľudského zdravia, prírody, finančnému a dopravnému vzdelávaniu, zdravému životnému štýlu, ľudovému umeniu a športovým aktivitám s podporou profesionálnych trénerov a športových legiend.

Nezabúdame však ani na rodičov a staršie ročníky, ktoré si v programe vždy nájdu niečo svoje.