V krajine Za 7 horami spoločne kraľujú dve organizácie, ktoré sa autorsky, dramaturgicky aj organizačne podieľajú na tvorbe všetkých aktivít pre deti. Detský smiech, zábava a radosť je soľ, ktorá z nášho panstva robí rozprávkovo bohatú krajinu. Každý, kto má fantáziu, zmysel pre humor a zbožňuje šťastné konce, je u nás vítaný.

Spoločnosť Go4Promo s.r.o. vznikla v roku 2016 s cieľom pomáhať firmám, združeniam, obciam, ale aj jednotlivcom lepšie sa orientovať na poli propagácie a efektívnejšie informovať širokú verejnosť o ich činnosti, prípadne dosiahnutých úspechoch. Zameriava sa predovšetkým na nové médiá, v rámci ktorých hľadá najefektívnejšie spôsoby komunikácie. Zabezpečuje prezentáciu v tlači, elektronických médiách i na sociálnych sieťach a vovedie vás do klubu tých, o ktorých sa hovorí. Spoločnosť tvorí tím profesionálov s dlhoročnou praxou v celoštátnych médiách a bohatými skúsenosťami aj s prácou na opačnej strane barikády. Popri komunikácii je jednou z hlavných aktivít firmy organizácia spoločenských podujatí a festivalu Za 7 horami, ktorého prvý ročník bol v roku 2018.

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV združuje subjekty verejného a súkromného sektora s cieľom jednotnej propagácie regiónu Liptov ako jedinečného „zeleného“ regiónu pre aktívne trávenie voľného času plného zážitkov. Zároveň je organizáciou destinačného manažmentu, realizuje spoločný marketing regiónu Liptov. Jej hlavnou úlohou je zatraktívniť región pre turistov, zlepšovať jeho ponuku a infraštruktúru cestovného ruchu, prezentovať miestnu kuchyňu, zvyky, možnosti strávenia voľného času športom, vzdelávaním alebo relaxom.

Obe organizácie dlhodobo spolupracujú na poli cestovného ruchu, PR a prezentácie regiónu Liptov. Vznik rodinného festivalu Za 7 horami bol prirodzeným vyústením aktivít smerujúcich k prilákaniu väčšieho počtu návštevníkov a predstaveniu Liptova ako kultúrneho, moderného a atraktívneho regiónu pre všetky vekové kategórie.